Giv en flygtning et job

Du spiller en vigtig rolle for god integration

Som virksomhedsleder er du en del af løsningen af god integration. Erfaringer viser, at den sikreste vej for flygtninge til at opnå sprogfærdigheder og kulturforståelse går via virksomhederne.

 

Fremtiden skabes i nutiden

Når du tilbyder en nydansker et samarbejde i din virksomhed, er du med til at bane vejen for en god fremtid. Du har muligheden for at tage et socialt ansvar og samtidig få en stærkt motiveret arbejdskraft med tilskud og støtteordning. Fordelene ved at ansætte en flygtning er mange.

 

10 gode grunde til at ansætte en flygtning

· Flygtninge er stærkt motiverede

· Flygtninge er pligtopfyldende arbejdskraft

· Det giver adgang til nye og bredere rekrutteringskanaler

· Det giver en mere mangfoldig og stærkere medarbejdersammensætning

· Det signalerer socialt engagement (CSR effekt)

· Det kan give adgang til en større kundekreds

· Det giver et væld af forskellige perspektiver, ideer og kompetencer, som bidrager positivt til virksomhedens udvikling

· Det skaber grobund for innovation og vækst, når mennesker med forskellig baggrund arbejder sammen

· Undersøgelser peger på, at mangfoldighed tæller på bundlinjen

 

Hjælp flygtninge ind på arbejdsmarkedet på flere måder

Gør brug af mentorordning, virksomhedsprakik eller løntilskud, når du ansætter en flygtning. Med støtte og tilskudsordning får du mulighed for at danne dig et indtryk af personens kvalifikationer, kompetencer og personlighed. I din virksomhed får borgeren mulighed for at udvikle faglige og sproglige kompetencer. Ved at tilegne sig eventuelt manglende kompetencer i praktik eller løntilskud får borgeren en mulighed for efterfølgende at blive ansat på ordinære vilkår.

 
 

Kend dine tilskud og støttemuligheder

· Du kan have en flygtning i virksomhedsprakik uden økonomiske udgifter. Her er der tale om ren oplæring. Praktikken kan variere i længden og forlænges yderligere efter aftale. Borgeren er dækket af kommunens forsikring ved arbejdsskader mv.

· Du kan ansætte en flygtning med løntilskud. Det betyder, at du får dækket op til ca. 50 % af de samlede lønudgifter. De involverede parter aftaler indbyrdes, hvor længe løntilskudsordningen løber. Ordningen kan løbe op til et år.

· Til indkøringen af en ny medarbejder kan du få en mentor tilknyttet. Mentorordningen betyder, at den flygtning, du ansætter, kan få særlig hjælp og støtte til at blive oplært i et nyt arbejdsområde eller i en ny funktion. Mentor kan være en ansat i virksomheden, som frikøbes af kommunen til opgaven eller en ekstern konsulent.

· Jobcentret kan dække eventuelle omkostninger forbundet med arbejdstøj, sko, hjælpemidler mv.

 

Det lyder spændende. Hvad skal du gøre nu?

Kontakt os. Vi hjælper jobcentre med at integrere nydanskere. Med stor ekspertise i lovgivningen, i god matchmaking og med mange års erfaring i samarbejdet med en lang række virksomheder hjælper vi flygtninge med at komme i job. Som din professionelle samarbejdspartner sørger vi for alt det praktiske og finder den helt rette medarbejder til din virksomhed og dine behov.

 

Alle vinder ved at give en flygtning en god start i Danmark

En god start afhænger i høj grad af at prøve kræfter med det danske arbejdsmarked, hvor sprog og kompetencer kan udvikles. Så tag kontakt til os i dag og giv et job til en flygtning. Ud over de samfundsmæssige gevinster, kan det for din virksomhed resultere i kvalificeret, loyal arbejdskraft.

 

Vi hjælper dig med det bedste match

Ønsker du ansætte en flygtning i praktik uden økonomiske udgifter, så kontakt mentorfirmaet Restart nu. Eller kunne du tænke dig at ansætte en flygtning med løntilskud og få dækket op til 50 % af de samlede lønudgifter, så ring til os.

Info


Find os på facebook
Seneste nyt

Restart i DR

Se indslaget - ved at 

Læs mere »

Entreprenør tager del i integrationen af flygtninge

Læs mere »

Flygtninge i virksomhedspraktik

Læs mere »