Restart tilbyder desuden mentorstøtte til borgere som har behov for individuel hjælp.
Restarts mentorer kan til sammen mange forskellige sprog, og har alle en relevant faglig baggrund. Vi har uddannet pædagoger, socialrådgiver, psykologer og life coach ansat.
Mentoren kan være en rollemodel for den enkelte, og vil være medvirkende til at være professionelt bindeled mellem jobcentret og borgeren. Vores mentorers hovedmål og fokus vil være rette ud mod uddannelse og arbejdsmarkedet.  Mentorforløb er et individuelt forløb som tilpasses den enkeltes særlige behov.
Følgende sprog kan vi tilsammen udover dansk:
Tigrinja (Eritrea), arabisk (alle dialekter), tyrkisk, kurdisk, persisk, urdu, dari, russisk, engelsk og kurmanji.

Mentoren vil 2 uger inden forløbet slutter, sende skriftlig tilbagemelding med anbefalinger til jobcentret
 

Info


Find os på facebook
Seneste nyt

Restart i DR

Se indslaget - ved at 

Læs mere »

Entreprenør tager del i integrationen af flygtninge

Læs mere »

Flygtninge i virksomhedspraktik

Læs mere »