Flygtninge i job

 

Brug Restart – jobcentrenes professionelle samarbejdspartner

Vi hjælper jobcentre med at varetage den store opgave det er at integrere nydanskere. Med egne kontorer, undervisningslokaler og medarbejdere med pædagogiske, juridiske, psykologiske og faglige kompetencer inden for god integration får vi 80 % ud på arbejdsmarkedsrettet tilbud, inden der er gået 4 uger. Succesraten er ikke bare en flygtning i praktik eller løntilskud, men en velfungerende ny borger i et varigt arrangement.

 

Vi sørger for alt det praktiske

Afhængig af jeres behov varetager vi hele eller dele af kontaktforløbet. Vi tilbyder forskellige indsatser for borgeren. Vi ved, at en vellykket integrationsindsats tager højde for de forskellige behov og er ordentligt koordineret. Vi kan tage os af det administrative, det praktiske, det socialt faglige, det relationelle, sprogundervisning i præcis det omfang, jobcentret ønsker det – og kan skrue op og ned for indsatserne løbende efter behov og lovgivning. Vi yder en smidig og effektiv indsats med blik for den enkelte borgers forudsætninger og behov samt holder os ajour med rammerne for opgaven, navnlig i integrationsloven, og tilrettelægger indsatsen efter kommunens ønsker. Vi er en dynamisk virksomhed, der flytter sig afhængigt af de behov kommunen løbende får jf. skiftende regler i integrations- og beskæftigelseslovgivningen.

 

Tætte, individuelle opfølgninger undervejs i hele forløbet

Vi skaber overblik over den enkeltes ressourcer, kompetencer og helbredsmæssige forudsætninger og sætter ind med relevante og helhedsorienterede indsatser, der er målrettet den enkelte. Restart medtænker civilsamfundet strategisk i indsatsen over for de nye borgere. Vi har blik for den gode match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Vi omformer borgerens drømme og ønsker til noget realistisk håndterbart og virksomt i den virkelige verden.

 

Sprog og kultur er nøglen til samfundets dør

Erfaringer viser, at tidlig indsats er alfa og omega. Jo før nyankomne borgere kommer i gang med at tilegne sig sproget, kulturen og reglerne, desto hurtigere bliver de inkluderet i det danske samfund og i et job. Derfor lægger vi hos Restart særlig vægt på, at borgeren kommer i gang med dansk- og kulturundervisning med det samme. Fra de træder ind ad vores dør undervises de i sprog og lærer, hvordan det danske samfund fungerer. Vi sørger også for, at de med det samme får brugt de nye kompetencer i praksis på arbejdsmarkedet/uddannelsesstedet og rundt om i samfundet på udflugter.

 

Intensiv danskundervisning fra dag ét

Sprogundervisningen giver borgeren mulighed for hurtigst muligt at udtrykke sig i overensstemmelse med, hvordan vedkommende har det, hvad de gerne vil, og hvordan de opfatter sig selv både socialt og fagligt. Det bidrager til følelsen af identitet, medbestemmelse og selvværd. Tre vigtige parametre for motivation og ansvar.

 

Motivation er vejen frem

Al forskning og erfaring viser tydeligt, at den indre motivation har stor betydning for, hvordan og hvor meget – og hvor længe – vi engagerer os. Vi sætter fokus på motivation, fordi motivation er afgørende i arbejdet med at involvere flygtninge og fastholde dem i en god integration. Vi arbejder med gensidige relationer med den enkelte borger. På den måde sørger vi for at inddrage dem som en aktiv ressource i eget liv og i processen med at blive herre i eget hus.

Med sprogundervisning fra dag ét, samtaler, anerkendende pædagogik og udgangspunkt i hver enkelt flygtnings identitet, kompetenceprofil og tidligere erfaringer opnår vi gode resultater.

 

Vi går et ekstra skridt for at varetage kommunens interesser

Et godt samarbejde for os betyder, at vi arbejder sammen mod fælles mål, at vi først og fremmest er jeres loyale samarbejdspartner – en kommunal forlænget kommunikationsarm - uden at være en myndighed. Vores døre er åbne til hver en tid, ligesom vi løbende dokumenterer, rapporterer og effektmåler indsatsen. Vi udveksler, internt såvel som eksternt, viden og erfaringer og koordinerer samarbejdet, så indsatsen målrettes og effektiviseres. Restart tilbyder et tættere og kommunikativt samarbejde med jobcentrene. Vi arbejder mod det samme mål og opnår successer med tæt dialog og løbende kontakt samt forventningsafstemning.

 

Vores 5 kerneværdier som samarbejdspartner:

 • Troværdighed
 • Kommunikation
 • Fleksibilitet
 • Professionalisme
 • Omstillingsparathed

 

Her er hvad en af vores samarbejdspartnere siger om os:

Vi er rigtig glade for samarbejdet med Restart. De er særlig gode til at samle borgerne op, når de står et svært sted, og kommunikere det tilbage til os. Restart er gode til at være loyale, ift. det vi udstikker, og kommunikere det videre på en god pædagogisk måde til borgerne. Restart bakker op om vores strategier, gentager det vi siger, hjælper borgeren med at forstå, hvad vi siger. Det er tydeligt, at Restart kender til de udfordringer, der dukker op, når man er en politisk styret organisation. Vi sætter pris på hyppig og rettidig kommunikation med borgeren. Og Restart sørger netop hele tiden for et godt flow i kompleksiteten, når der skal kommunikeres med borger, jobcenter, uddannelsessted eller arbejdsplads ” - Anja V. Johansen, Leder af Ydelse, Integration og Jobhuset i Hørsholm Kommune Center for Arbejdsmarked.

 

Vi hjælper med at lave en god match

Restart skaber et bedre liv og en bæredygtig fremtid for flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der virker i praksis, så flere flygtninge bliver selvforsørgende.

 

Hos Restart er vi særlig gode til:

 • at vække og bevare motivation og samarbejdsvillighed
 • at styrke ansvarsfølelse, medbestemmelse og initiativ
 • at matche flygtninge med det rigtige job eller uddannelse
 • at skabe råderum og tilbyde udvikling
 • at dyrke relationer og netværk
 • at gøre flygtninge til aktive og selvforsørgende medborgere

 

 

Info


Find os på facebook
Seneste nyt

Restart i DR

Se indslaget - ved at 

Læs mere »

Entreprenør tager del i integrationen af flygtninge

Læs mere »

Flygtninge i virksomhedspraktik

Læs mere »